Mobil Menü

Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Birimimize Ziyarette Bulundu 10 Aralık 2017

Ankara Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Ersoy KART ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Metin PİŞKİN Türkiye’deki
devlet üniversiteleri bünyesinde bulunan İş ve İnsan Kaynakları ve Kariyer Araştırma ve Planlama
Merkezlerinin yaptıkları faaliyetlerle ilgili envanter oluşturmak ve etkinliklerini ölçmek amacıyla yaptıkları,
TÜBİTAK destekli çalışmalarına veri elde etmek için birimimizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında
bilgiler aldı. Ziyarette birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ömür DEMİRER, Koordinatör Yardımcıları Yrd. Doç.
Dr. Eyyüp Ensari ŞAHİN ve Arş. Gör Buğra BAĞCI’da hazır bulundular. Ziyarette ayrıca her iki birimin
arasında gelecekte yapılabilecek ortak etkinlikler konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

İlgili Fotoğraflar