Mobil Menü

HAKKIMIZDA

Hitit Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Merkezi, 2013 yılında Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Birimin kuruluş amacı Hitit Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına kişisel gelişim süreçlerinde ve mezuniyetleri ile birlikte başlayacak yeni yolculuklarını planlamalarında destek vermektir. Hitit Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Merkezi'nin faaliyet alanları ise;

 

1.İş Olanaklarını Araştırmak:

Kuruluş/işletme taleplerine göre öğrencilere belirli süreli/yarı zamanlı, mezunlara tam zamanlı iş imkanlarını araştırmak ve iş bulmalarına destek olmak.

2.Staj Faaliyetleri:

Staj yerlerinin araştırılmasında ve duyurulmasında akademik birimlere ve öğrencilere destek olmak.

3. İşletme Gezileri:

Düzenli olarak işletme ve girişimcileri tanıma amaçlı geziler organize etmek.


4.Kariyer Danışmanlığı:

Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti(uygun çalışma alanlarının ve kariyer hedeflerinin belirlenmesine, gelişim alanlarının saptanmasına, iş yaşamına hazırlık için eylem planının yapılmasına ve uygulanmasına destek olunması vb.) sunmak.

5. Kariyer Seminerleri:

Öğrencilerin/mezunların kariyerlerini yönlendirmek amacıyla kariyer planlama, iş arama teknikleri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, .... iş alanında kariyer, girişimcilik vb. konularında eğitim/seminerler (kariyer seminerleri) düzenlemek.

6. İş Dünyası Tanıtım Toplantıları:

Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları ve başarılı işadamları/ meslek çalışanlarını bir araya getiren toplantılar (iş dünyası tanıtım toplantıları) düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş hayatı, sektörler, iş tanımları, meslekler ve kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak.

7. Kariyer Günleri:

Öğrenciler/mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren kariyer günleri adı altında etkinlikler düzenlemek, bu çerçevede kuruluş temsilcilerinin öğrenciler/mezunlar ile doğrudan irtibat kurmalarına, staj ve iş başvurusu formlarının dağıtımına/doldurulmasına imkân vermek, bu günlerde kariyer/yetkinlik seminerleri ve iş dünyası tanıtım toplantıları düzenlemek.

8. İlgili Diğer Kuruluşlarla İşbirlikleri:

Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, özel/kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.

9.Öğrenci Ve İşyeri Bilgi Bankaları:

Merkez faaliyetlerinde kullanılmak üzere akademik birimler bazında öğrenci bilgi bankaları ile sektörler /meslekler bazında işyeri bilgi bankaları oluşturmak ve işletmek.

10. Girişimciliği Geliştirme Faaliyetleri :

Mezun ve öğrencilerin girişimcilik bilincini artırmak amacıyla faaliyetler yürütmek.

11.Öğrenci Oryantasyonu:

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumlarını arttırmaya yönelik faaliyetlere destek olmak.

12.Akademik Personele Yönelik Eğitimler :

Öğrencilere kariyer ve iş yaşamı hakkında bilgi sunabilmeleri için akademik personele yönelik eğitimler vermek.

13. Aday Öğrencilere Yönelik Faaliyetler :

Üniversite öğrenci adaylarına yönelik faaliyetleri (Üniversite tanıtımı, tercih rehberliği vb.) yürütmek

14. Mezunlarla İletişim :

Mezunlara ilişkin veri tabanı oluşturulması, mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması faaliyetlerini yürütmek; mezunların üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

15.Değerlendirme Araçlarını Uygulama :

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve eğilimlerini belirlemeye yönelik, her türlü değerlendirme araçlarının(bireysel görüşmeler, kişilik testleri, yetenek testleri, ilgi/mesleki eğilim testleri vb.) uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

16. Yetkinlik Seminerleri :

Öğrencilerin mesleki donanımlarını artırmak ve istihdam edilebilecekleri sektörlerde istenen nitelikleri / yetkinlikleri kazandırmak amacıyla eğitim/seminerleri (yetkinlik seminerleri) düzenlemek.

17. Yayın ve Tanıtım :

Merkeze ilgilerini artırmak amacıyla; faaliyetleriyle ilgili konularda toplantı, konferans, sempozyum gibi organizasyonları ve değerlendirme raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınları basılı veya elektronik ortamda yaparak öğrencileri, akademisyenleri, mezunları, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

18.Kariyer Araştırmaları/ Çalışmaları:

Kariyer planlama/geliştirme ve kariyer danışmanlığı alanında araştırma, çalışma ve projeleri yürütmek/desteklemek; ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, kongre, sempozyum, çalıştay veya konferans düzenlemek, bu tür toplantılara iştirak etmek.

19. Diğer Faaliyetler :

Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetlerin önerilerini geliştirmek, yetkili organların onayına sunmak, onaylanan veya yetkinli organlar tarafından talep edilen faaliyetleri gerçekleştirmek.