Koordinatör

Adı Soyadı : MENEKŞE ŞAHİN
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
E-posta : meneksesahinhitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/meneksesahin
Telefon : 0 (364) 225 77 00 (1454)

İş ve İnsan Kaynakları Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum