Misyon ve Vizyon


VİZYON

'"Hitit Üniversitesi öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince gelecek kariyerleri ile ilgili bilgilendirmek ve bilinçlendirmek böylece öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında karşısına çıkacak fırsatları değerlendirebilen,yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış ve kariyer bilinci konusunda farkındalığı yüksek bireyler olmalarını desteklemektir."

 

MİSYON

"Hitit Üniversitesi İş ve İnsan Kaynakları Merkezi öğrencilerinin ve mezunlarının kişisel özelliklerine, ilgi ve meraklarına, bilgi ve yeteneklerine uygun kariyer seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak üzere kendilerine rehberlik etmeyi ve mezuniyet sonrası iş hayatına geçiş sürecini tamamlamalarına ve yaşam boyu öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır."

İş ve İnsan Kaynakları Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum